„იმპექსის“ სავაჭრო ნიშანი გამოიყენება ფარმაცევტული კორპორაცია შ.პ.ს. “იმპექსფარმის” ქვე-ბრენდის, სააფთიაქო ქსელის მიერ. „იმპექსის“ ბრენდი,სავაჭრო ნიშანი და ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, რომელსაც იყენებს ქსელი არის შ.პ.ს. “იმპექსფარმის” მფლობელობაში. © Impexpharm, 2019

IMPEX trademark is used by sub-brand of pharmaceutical corporation LTD Impexpharm and represents a pharmacy chain. The brand, trademark IMPEX and intellectual property rights used by the pharmacy chain are owned by LTD Impexpharm. © Impexpharm, 2019